Monday, September 10, 2012

Day 18: Pau ʻole

he maoli ke kanaka
he aina ka wahine
he pono ka piko

he mea hoʻomau

he mea pau ʻole

No comments:

Post a Comment